Dla pracodawców

Leasing pracowników

 

Leasing pracowników tymczasowych jest modelem, dzięki któremu nasi Klienci mają dostęp do dużej i stale poszerzanej bazy kandydatów, którzy mogą uzupełnić podstawowy personel w firmie Klienta. Delegujemy pracowników zarówno z Polski, jak i z krajów wschodnich, w tym wiele osób z wykształceniem specjalistycznym. Świadczymy usługi w zakresie rekrutacji i kompleksowej obsługi zatrudnienia pracowników z Ukrainy. Obecnie jest to najskuteczniejszy sposób na uzupełnienie braków pracowniczych przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności, bez konieczności zatrudniania cudzoziemców bezpośrednio.

Korzyści z zatrudnienia pracowników z Ukrainy:

  • Silna motywacja do podjęcia pracy w Polsce i rzetelnego jej wykonywania.
  • Pracownicy obywatelstwa ukraińskiego chętnie pracują w trybie dziesięciogodzinnym i dwunastogodzinnym.
  • Kompetencje delegowanych pracowników zgodne z profilem określonym przez Klienta.
  • Zapewniamy elastyczność zatrudnienia oraz zaangażowanych
    i chętnych do pracy kandydatów.

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI

Analiza i stworzenie opisu stanowiska.

Analiza i stworzenie profilu kandydata.

Analiza naszej bazy danych kandydatów.

Przygotowanie i publikacje ogłoszeń rekrutacyjnych na portalach pracy i tablicach informacyjnych.

Pozyskanie kandydatów metodą bezpośrednią.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wraz z oceną ich kompetencji zawodowych.

Na życzenie Klienta przeprowadzamy testy sprawdzające wiedzę i konkretne umiejętności Kandydatów (manualne, numeryczne, percepcji wzrokowej, czytania ze zrozumieniem, itp.).

Sporządzenie raportu rekrutacyjnego.

Rekomendacja najlepszych kandydatów.

Jesteś zainteresowany podjęciem z nami współpracy?

Skontaktuj się:

Agata Pajdowska

+48 (0) 668 018 130

agata.pajdowska@issp.pl