POZYSKAJ
PRACOWNIKÓW
Z POLSKI
I UKRAINY!

Leasing pracowników tymczasowych to najskuteczniejszy
sposób na uzupełnienie braków pracowniczych przy
jednoczesnym zwiększeniu efektywności.

ZOBACZ WIĘCEJ

OFERTY PRACY

Szukasz pracy tymczasowej lub stałej na terenie Polski? Koniecznie przejrzyj nasze oferty! Dzięki nam szybko znajdziesz zatrudnienie, zadbamy o wszystkie niezbędne formalności.

NASZE USŁUGI

Jesteśmy firmą z dużym doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu wynajmu personelu tymczasowego oraz rekrutacji stałych.

FAQ

Możesz rozwiać wszelkie wątpliwości przeglądając odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zapraszamy równiez do kontaktu z nami!

AKTUALNOŚCI

Zobacz co nowego u nas

FAQ Pracowników

ROZWIEJ SWOJE WĄTPLIWOŚCI

Agencja Pracy Tymczasowej świadczy na rzecz pracodawców usługi w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich skierowania do Pracodawcy Użytkownika.

Pracodawca Użytkownik to podmiot, na rzecz, którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę. Pracodawca Użytkownik wyznacza Pracownikowi Tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonanie.

Pracownik Tymczasowy jest to pracownik zatrudniony Agencję Pracy Tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy czasowej. Praca jest wykonywana na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu – Pracodawcy Użytkownika.

Pracownik Tymczasowy jest zatrudniany przez Agencję Pracy Tymczasowej, a następnie delegowany na określony czas do pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika, czyli zewnętrznej firmy.

Praca tymczasowa to alternatywna, elastyczna forma zatrudnienia, gwarantująca z jednej strony miejsca pracy pracownikom, z drugiej zaś personel o odpowiednich kwalifikacjach firmom, które zgłoszą nam takie zapotrzebowanie. Jest to powiązanie trzech podmiotów: Pracownika Tymczasowego, Agencji Pracy Tymczasowej, Pracodawcy Użytkownika. Pracownik Tymczasowy jest zatrudniany przez Agencję, a następnie delegowany na określony czas do pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika, czyli zewnętrznej firmy.

Do zawarcia umowy o Pracę Tymczasową potrzebne są: dowód osobisty lub paszport, numer PESEL, numer NIP, numer konta bankowego, na który będzie przelewane wynagrodzenie. Należy także pamiętać adres Urzędu Skarbowego właściwego miejscu zameldowania.

Wynagrodzenie za pracę Pracownika Tymczasowego jest ustalane w umowie o pracę zawartej przez Pracownika Tymczasowego z Agencję Pracy Tymczasowej. Wysokość wynagrodzenia zależy od kilku czynników, np. od umiejętności, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dyspozycyjności i kwalifikacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość wynagrodzenia Pracownika Tymczasowego zależy od uposażenia, jakie na danym stanowisku przewiduje Pracodawca Użytkownik.

Tak, na każdej bezrobotnej osobie, która podejmuje pracę, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu Pracy, w którym to dana osoba jest zarejestrowana, jako osoba bezrobotna.

FAQ Pracodawcy

ROZWIEJ SWOJE WĄTPLIWOŚCI

Wystarczy zarejestrować swoje zgłoszenie na naszej stronie internetowej lub zadzwonić pod nr +48 600 020 372, w celu rozmowy z przedstawicielem naszej firmy.

Współpraca z Pracodawcą Użytkownikiem jest oparta wyłącznie na oficjalnej umowie, w której podejmujemy wszystkie warunki współpracy. Prześlemy Państwu draft umowy do zapoznania się i omówimy wszystkie szczegóły współpracy.

Tak. Finansowe warunki współpracy ustalane są indywidualnie dla każdego partnera i omawiane przed podpisaniem umowy.

Standardowo, od momentu podpisania umowy do oddelegowania pierwszych pracowników mija od dwóch do 6 tygodni.

Nie! Agencja Pracy zajmuje się całym procesem zatrudnienia oraz legalizacją pobytu cudzoziemców. Pracodawcza Użytkownik otrzymuje pracownika, który jest gotowy do podjęcia pracy.

Za bezpieczeństwo Pracownika Tymczasowego odpowiada Pracodawca Użytkownik, ponieważ to on ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy w wyznaczonym przez niego miejscu wykonywania pracy tymczasowej.

Za szkody wyrządzone przez Pracownika Tymczasowego odpowiada Agencja Pracy Tymczasowej.

Formularz kontaktowy

NAPISZ DO NAS

Imię*
Nazwisko*
Telefon
E-mail*
Wiadomość*
*Pola obowiązkowe
Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez ISSP znajdziesz w Polityce Prywatności.
facebook